Hastanelerde Steril Alan İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Hastanelerde Steril Alanların Planlanması ve İklimlendirilmesi

Hastanelerde steril alanların planlanması ve iklimlendirilmesi, diğer mekanlardan ayrı bir hassasiyetle ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu özel alanlar, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, steril izolasyon kabinleri, sterilizasyon bölümleri, laboratuvarlar gibi, steril koşulların sağlanması gereken alanları içerir. Bu alanlarda hijyen ve sterilizasyonun sağlanması için özel çözümler geliştirilmelidir.

Hijyenik olarak planlanan bu ortamlarda, enfeksiyon oranlarının yükselmesi, dışarıdan gelen mikropların hassas bölgelere girmesinin engellenmesi, hastane personelinden hastaya mikrop bulaşmasının önlenmesi, hastadan hastaya mikrop bulaşmasının engellenmesi, hastadan hastane personeline mikrop bulaşmasının engellenmesi, yeni talimatlar, yönergeler ve standartlar, yenilikçi fikirlerin gerekliliği gibi yedi harici ve zorlayıcı unsur rol oynamaktadır.

Steril alan oluşturma kararı alınırken karşılaşılan sorular arasında şunlar yer alır: Nereler steril alan olarak planlanmalı? Steril alanlar nereye yerleştirilmeli? Hangi hijyen kategorisi gerekiyor? Bu kategorinin koşulları en iyi nasıl gerçekleştirilebilir veya hangi hava giriş sistemi seçilmelidir? Hava temini merkezi mi, yoksa desantral mı seçilmeli? Çevreyi oluşturan yüzeyler (tavan, duvar, taban) nasıl oluşturulmalı?

Yatırım ve maliyeti optimize edilmiş bir steril alan oluşturma hedefi gözetilerek, bina daha ön projelendirme aşamasında entegral bir planlama ile ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, işveren, kullanıcı, mimar ve steril alan mühendisi arasında sürekli bir diyalog yoluyla hijyenik mekanın adım adım oluşturulmasını sağlar. Bu sayede, baştan itibaren etkili bir işbirliği ile steril alanın oluşturulması mümkün olacaktır.