Kalp Kası Hücrelerinin Yer Çekimine Uyumu

ScienceFocus dergisinin haberine göre, "Stem Cells Reports" dergisinde yayımlanan bir araştırma, kök hücre kaynaklı kalp kası hücrelerinin, uzay seyahati sırasında mikro yer çekimi olan ortama uyum sağlama yeteneğini ortaya koydu. Araştırma, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Joseph Wu liderliğinde gerçekleştirildi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) beş buçuk hafta boyunca kültürlenmiş insan kalp kası hücrelerinde hücre düzeyinde kardiyak fonksiyon ve gen ifadesini inceledi. Uzmanlar, mikro yer çekiminin 2 bin 635 genin ifadesinde değişikliğe yol açtığını, ancak Dünya'ya döndükten sonra geçen 10 günlük süre içinde gen ifadelerinin normale döndüğünü gözlemledi.

UUİ'de kültürlenmiş kalp kası hücrelerinin, Dünya'ya dönüşte normal yapıda göründüğü ancak atım ve kalsiyum geri çevrim kalıplarını değiştirerek bulundukları ortama uyum sağladığı belirlendi. Wu, araştırmalarında ilk kez insan kökenli pluripotent kök hücrelerini kullanarak uzay yolculuğunun insan kalbinin fonksiyonu üzerindeki etkilerini incelediklerini belirtti. Ayrıca, mikro yer çekiminin insan vücudu üzerindeki geniş etkileri hakkında bilgi sahibi olunmayan bir ortam olduğunu ve bu tür araştırmaların özellikle uzun süreli uzay misyonlarına hazırlık aşamasında vücuttaki hücrelerin uzay koşullarında nasıl tepki verdiğine ışık tutabileceğini değerlendirdi.